Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen eten samen met de leerkracht in de klas. De grote pauze is van 12.15 – 12.45 uur. Kinderen gaan dan zoveel mogelijk naar buiten. Om 14.30 uur zijn alle leerlingen vrij.

Op de dinsdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 om 12.00 uur vrij.

Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 en 3-4 om 12.00 uur vrij.