Ouderraadvergadering

De ouderraad vergadert van af 8.30 uur in de school.