Directieoverleg

Vandaag is er een directieoverleg. Liesbeth vervangt Lina in groep 3-4.