Algemene ledenvergadering

Scholengroep Perspectief houdt vanavond hun jaarlijkse ledenvergadering.